Sve za logistiku na jednom mjestu

Table za označavanje opasnih materija

2016-10-22 20:19

Klasa 1 - Eksplozivne materije i predmeti punjeni eksplozivnim materijama

Klasa 2 - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom
Klasa 3 - Zapaljive tečnosti
Klasa 4.1 - Zapaljive čvrste materije
Klasa 4.2 - Materije sklone samopaljenju
Klasa 4.3 - Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove
Klasa 5.1 - Oksidirajuće materije
Klasa 5.2 - Organski peroksidi
Klasa 6.1 - Otrovi
Klasa 6.2 - Gadne i zarazne materije
Klasa 7 - Radioaktivne materije 
Klasa 8 - Korozivne (nagrizajuće) materije

Klasa 9 - Ostale opasne materije

Proizvodi koji bi vam možda bili potrebni:

Kontakt

CargoShop

shop@cargo.ba

C.T.C. DOO
Bulevar mira bb (zgrada "Most")
Brčko
76100
JIB 4600348850000

067 118 22 22

Traži na sajtu

Pitajte nas

za cijene, dostupnost, narudžbe i drugo

© 2015 Sva prava zadržana

Powered by Webnode E-shop